Cáp Mạng

Cáp mạng Imatek bao gồm các loại cáp: UTP Cat 5E (không chống nhiễu), FTP Cat 5E (chống nhiễu phôi nhôm), SFTP Cat 5E (có lưới chống nhiễu + phôi nhôm).

Chat on Messenger
Danh mục:

0967 66 68 69