Cáp Tín Hiệu Chống Nhiễu

Cáp tín hiệu chống nhiễu Imatek  được cấu tạo bằng lưới chống nhiễu hoặc bằng phôi nhôm + TE nối đất hoặc bằng lưới chống nhiễu có vỏ lưới đồng chống chuột bọc ngoài.

Chat on Messenger
Danh mục:

0967 66 68 69