CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH VÀ BẢO TRÌ

  • Sản phẩm của chúng tôi luôn tuân thủ và đạt tiêu chuẩn, chứng nhận chất lượng công nghiệp liên quan.
  • Sản phẩm cáp điện Imatek được bảo hành theo quy định của nhà sản xuất